torsdag 7. juli 2011

Planleggingen har startet !!!!

Dette har jeg tenkt på lenge. Nå er det en realitet ! Fått fri av arb giver og familien. Turen starter i slutten av januar 2012. Jeg vil gå alene med sekk. Vil bruke tiden fremover til å planlegge turen.